Digital Diary of Ambedkar Villages District Mahoba

List Of Villages ( Year 2009-10)

Mochipura
Palka
Urvara
Mirtala
Tinduhi
Nausara
Ragaulia Khurd
Budhaura
Jagatpur Garhia
Ganj
Chatesar
Panara
Richara
Budaura
Teiya
Garauli
Basariya Panwari